การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่อง Printer ปริ้นไม่ได้ อันเนื่องมาจาก Port ไม่ตรงกัน โดยไม่ต้องลง Driver Printer ใหม่

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่อง Printer ปริ้นไม่ได้ อันเนื่องมาจาก Port ไม่ตรงกัน โดยไม่ต้องลง Driver Printer ใหม่