การประชุมกับบุคลากรกองกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด และแนวทางการทำงานจากผู้บริหาร