ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารกองกลางและเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารบรรณกลาง ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหา […]

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด