อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าพบ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี