พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (pdf)

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (pdf)