งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการกองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2558