การแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณวราพร อร่ามรักษ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ