โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการ” โดยงานสื่อสารองค์กร กองบริหารกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการ” โดยงานสื่อสารองค์กร กองบริหารกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566