เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแสดงมุทิตาจิต แก่ คุณเยาวนุช พูลพรรณ คุณสุวนิตย์ เกิดแก้ว และคุณสมบูรณ์ ช้างเย็นฉ่ำ บุคลากรกองกลาง

no images were found