อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าพบ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

no images were found