สำรวจบุคลากรที่ร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

สำรวจบุคลากรที่ร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓