สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการระบบยืม ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการระบบยืม ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการระบบยืม ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
> https://borrow-ocs.ku.ac.th
ไฟล์ติดตั้งดาวน์โหลดได้ที่เว็บ
> https://download.ku.ac.th
คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
> https://download.ku.ac.th/Manual_Adobe_Win.pdf