มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแก่คุณมนตรี คงตระกูลเทียน คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม และ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554

no images were found