มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลศิริราช วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554

no images were found