มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ อวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด