พิธีรดน้ำขอพร อธิการบดี และรองอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559

no images were found