ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

no images were found