งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน ได้รับรางวัลดี ในการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน ได้รับรางวัลดี ในการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566