การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เติมพลังบวก…เพิ่มพลังทีม” โครงการสัมมนากองบริหารกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เติมพลังบวก…เพิ่มพลังทีม” โครงการสัมมนากองบริหารกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566