การปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

no images were found