การปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด