กองบริหารกลางร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566

กองบริหารกลางร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566