กองกลางสวัสดีปีใหม่รักษาการแทนอธิการบดี และงานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2560